Resumo rápido do Pleno ordinario de novembro de 2015

Achegamos o noso habitual resumo rápido do acontecido no Pleno de novembro. O pleno volveuse centrar no debate de propostas da oposición que presentou un total de 5 mocións de ámbito local e outras 2 de ámbito xeral.

O Pleno aprobou cos votos da oposición a proposición de Somos Cabanas-PDDdG para prohibir o uso de glifosato. Os votos do PP tumbaron a proposta de volver facer un estudo para a declaración de travesías de A Torre en Porto e Pedreiras, O Peón e O Pereiro en Laraxe.

Así mesmo tamén se aprobaron por unanimidade unha proposición do BNG para apoiar a concesión da medalla de Galicia a Andrés Dobarro e mais outra do PSOE para loitar contra a néspora velutina, inda que con modificacións.

Asuntos da orde do día e votacións resumidas (entre paréntese o reconto de votos dos edís)

 • 2. Sorteo mesas electorais.
  • Fíxose o sorteo público para elixir os membros das mesas electorais das eleccións xerais do vindeiro 20 de decembro
  • A favor todos os concelleiros (11) APROBADA
 • 3. Proposta investimentos para o Plan de Acción Social 2015 da Deputación da Coruña.
 • Propostas: Saneamento no Batán e Mellora do parque de Lavandeira (xogos infantís e biosaudables)
  • A favor: TODOS, PP-PSOE-BNG-AEC-Somos Cabanas (11) APROBADA
 • 4.  Proposta de investimentos para o Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña.
 • Propostas: Acondicionamento da rúa da Fonte, asfaltado camiño da Pedreira e gastos correntes en iluminación e servizo de lixo
  • A favor: PP-PSOE-AEC-Somos Cabanas (10) APROBADA
  • Abstención: BNG (1)
 • 5. Recuperación do 2º cuarto da paga extra de 2012 e días de asuntos particulares e vacacións do persoal municipal
  • A favor: PP, PSOE, BNG, AEC, Somos Cabanas (11) APROBADA
 • 6. Adhesión solicitude selo conmemorativo 500 anos da Reforma Protestante
  • A favor: PP, PSOE, BNG, AEC, Somos Cabanas (11) APROBADA
 • 7.  Proposición concelleiro do BNG sobre apoio á concesión da medalla de Galicia para Andrés Dobarro
 • Texto da proposición
  • A favor: PP, PSOE, BNG, AEC, Somos Cabanas (11) APROBADA
 • 8. Proposición concelleiro do BNG sobre participación veciñal nos Plenos de Cabanas.
 • Texto da iniciativa
 • SOMOS CABANAS propuxo un Consello Sectorial de Urbanismo aberto para tratar as alegacións veciñais ao PXOM chamando a veciños e asociacións a participar, entre outros asuntos. Ningún dos partidos se pronunciou sobre esta proposta.
  • A favor: PSOE, BNG, Somos Cabanas (5) REXEITADA
  • En contra: PP (5+voto de calidade do alcalde)
  • Abstención: AEC (considera que hai mecanismos de participación na lexislación)
 •  9. Proposición concelleiro de Somos Cabanas-PDDdG sobre uso de herbicidas con glifosatos.
 • Texto da iniciativa
  • A favor: PSOE-BNG-AEC-Somos Cabanas (6) APROBADA
  • Abstención: PP (5)
 • 10. Proposición concelleiro de Somos Cabanas-PDDdG sobre estudo de travesías na N-651 en Porto e Laraxe.
 • Texto da iniciativa
  • A favor: PSOE, BNG, Somos Cabanas (5) REXEITADA
  • En contra: PP (5+voto de calidade do alcalde)
  • Abstención: AEC (considera que hai mecanismos de participación na lexislación)
 • 11. Iniciativa do PSOE sobre protocolo na loita e control da praga da vespa velutina nigrithorax .
 • Texto da iniciativa
  • A favor con modificacións: PP-PSOE-BNG-AEC-Somos Cabanas (11) APROBADA
 • 12. Iniciativa do PSOE sobre derrogación da Lei 27/2013, do 27 de decembro LRAL, ou no seu defecto a devolución ás entidades locais das competencias en materia de prestación de servizos sociais
 • Texto da iniciativa
  • A favor: PSOE, BNG, Somos Cabanas (5) REXEITADA
  • En contra: PP (5+voto de calidade do alcalde)
  • Abstención: AEC
 • 12. Iniciativa do PSOE sobre vacina da meninxite B, inclusión nos calendarios vacinais do Estado e da Xunta de Galicia
 • Texto da iniciativa
  • A favor: PSOE, BNG, Somos Cabanas (5) REXEITADA
  • En contra: PP (5+voto de calidade do alcalde)
  • Abstención: AEC
 • 13.- Parte de control órganos da Corporación.
  1.- Informes da Presidencia.
  a) Resolucións da Alcaldía.
 • 2.- Mocións de urxencia
 • a) Manifesto do 25 de novembro contra a violencia machista
  • A favor da urxencia: Todos (11)
  • Sen votación

You may also like...

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *