Resumiño do Pleno ordinario de abril de 2017

O pasado 26 de abril celebrouse o pleno ordinario cunha orde do día centrada en propostas electoralistas, enfocadas á galería máis ca a atención das necesidades reais de Cabanas.

Neste pleno a veciñanza realizou unha pregunta para denunciar que o concello segue sen pagar gastos pendentes dos realoxos do Penso. As contestacións seguen a ser as habituais.

Así, a actitude do goberno local segue a ser despótica e mesmo chulesca.

CONVOCATORIA DO PLENO

Parte resolutiva

1.- Aprobación se procede de acta de sesión anterior. Decembro 2016. TODOS A FAVOR

2.- Convenio de Cooperación entre a Secretaría Xeral para o Deporte e o Concello de Cabanas para a construción dun circuíto de motocrossAprobado (votos de PP, PSOE e AEC)

Voto particular da marea local. Rexeitado (votos en contra de PP e AEC, abstención do PSOE)

Atopámonos con PP e AEC aplicando o rolo do goberno e cun PSOE á zaga. Somos Cabanas exerceu de oposición construtiva poñendo enriba da mesa unha alternativa deportiva social, respectuosa co ambiente, comarcalizada e enfocada a crear de postos de traballo. Somos Cabanas advertiu da perigosidade dun circuíto destas características e subliñou que as taxas de uso previstas eran un obstáculo para fomentar un deporte para todos. Ningún membro do PP rebateu os argumentos do voto particular nin desmentiu as obxeccións ao proxecto con datos concretos. O nivel dos contraargumentos foron coma este: o alcalde asegurou que o operario de servizos múltiples se dedicaría ao circuíto. Calquera relación do PP coa realidade e necesidades de Cabanas é pura casualidade.

O concelleiro da marea local concluíu á vista da defensa do alcalde que a proposta vai ser un adorno electoral.

3.- Proxecto modificado depuración e rede de saneamento no Lugar de Valedoso (Santa Cruz do Salto). TODOS A FAVOR

Houbo que realizar unhas modificacións sobre o proxecto inicial aprobado en plenos pasados pola Corporación. Un punto de trámite.

4.- Proposta concelleiro BNG sobre investimentos para Cabanas nos Orzamentos Xerais do Estado para 2017. Rexeitada (PP en contra, AEC abstención)

Neste punto a marea local votou a favor e criticou que o PP está máis envolto en escándalos de corrupción ca en facer uns orzamentos xerais do Estado que atendan as necesidades do concello e da comarca de Ferrol.

5.- Iniciativa Grupo Socialista para habilitar praia canina. Aprobada (cos votos de PP, PSOE e BNG)

Neste punto a marea local reiterou os seus argumentos sobre a localización proposta na moción. O Fabal non é zona autorizada para o baño (tanto polas verteduras á ría do saneamento de Pontedeume coma de Cabanas) e tampouco considera unha boa localización a zona do espigón na praia da Madalena que partiu do PP. A marea local considera que se trata dunha proposta máis publicitaria ca concreta e real como podía ser a cala de Río Castro que defendera na Comisión sen que PP e PSOE a tivesen en conta.

Parte de control órganos da Corporación.

8.- Informes da Presidencia.

Resolucións da Alcaldía

9.- Moción de urxencia para apoiar a declaración institucional polo eixo ferroviario Ferrol-A Coruña. Somos Cabanas. TODOS A FAVOR

Esta proposta tivo que ser introducida por vía de urxencia pola marea local. O concelleiro de Somos Cabanas salientou que Cabanas non pode quedar relegada na reivindicación de melloras para o eixo ferroviario, lembrou que había un ano que o PP deixara sobre da mesa unha proposta da marea local sobre o asunto e pediu a adhesión do Pleno a esta declaración á vista de que o alcalde antepuxo debates de detalle que nada lles achegan aos veciños e veciñas de Cabanas.

10.- Rogos e preguntas.

Preguntas orais de Xosé Manuel Pérez Sardiña

 1. Xa soubo o alcalde que pasou coa obra de Orange Spain advertida pola Demarcación de Estradas do Estado en marzo?
 2. Que medidas van adoptar sobre os problemas no saneamento do Camiño Vello ( O Areal) que lles advertín en plenos pasados.
 3. O horreo de Moncho de Cardeita, catalogado no ano 1986, foi derrubado nas obras dos chalés da sociedade Isla Mouron. Pode explicar o alcalde como protexe o patrimonio etnográfico e, en consecuencia, se o concello abreu expediente por este motivo?
 4. Á vista está que o seu compromiso co patrimonio cultural e paisaxístico é nulo, acaba cos atractivos de Cabanas. Por que non actuou cando os veciños lle reclamaron a protección da fonte do Carballiño, no lugar de Anido, que foi afectada polas rozas de Corporación Caixa Galicia?

Suxestións

 1. A casa do Pino, no Areal, está nun estado ruinoso e veciños da zona advertíronnos do perigo de caída de balcóns e beirado sobre a beirarrúa que é moi transitada. Suxerimos que informen os servizos técnicos municipais sobre o estado desta casa e se coloquen en prevención á maior brevidade puntóns de aceiro e de camiño suxerimos a colocación de puntóns de aceiro na casa de Xan Ares.
 2. No cruce do camiño das Cavadas coa N-651 hai un anaco sen amañar polo que van augas pluviais recollidas polo Concello, foi rozado a raíz dunha suxestión, unhas losetas despegadas tamén as advertín pero seguen como estaban. Suxerimos que se amañe para o seu tránsito o espazo baldío entre o camiño e a beirarrúa e se repoñan as losetas despegadas que se localizan uns metros máis arriba do Comesano.
 3. Nas beirarrúas de Cardeita ao Chao e na N-651 hai brouzada que estorba aos peóns. Suxerimos a súa roza máis rápido do que o veñen facendo.

Preguntas escritas de Xosé Manuel Pérez Sardiña

PREGUNTAS

 1. O pasado 23 de abril o Concello foi convocado a unha xuntanza en Abegondo para tratar os asuntos relativos a nova taxa ás liñas eléctricas e IBI da AP-9, preguntamos por este asunto na Comisión pero non había información aínda. Pódenos explicar o goberno local que se tratou nesa xuntanza e cales son as principais conclusións e propostas de actuación?
 2. O Tribunal Superior de Xusticia de Galicia require informe sobre finalizacion de obras de demolicion e resconstruccion do procedemento odinario 4126/1994. Informou o alcalde da situación en que se atopa a demolición e reconstrución? Que lle explicou ao Tribunal?
 3. Realizouse unha actuación de reposición de céspede natural no campo municipal de fútbol da Veiga. Quen se fai cargo desta actuación? Pódenos concretar a canto ascende a reposición de céspede e a quen se lle adxudicou?
 4. Polo que imos comprobando o goberno local segue ignorando empresas locais en contratacións menores. Poderíanos explicar os criterios para contratar obras menores do Partido Popular?
 5. O pasado 23 de marzo de 2017 o concello remitiu o PXOM para conformidade da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, non obstante inda non se nos respondeu en Pleno sobre a prórroga do contrato para a redacción. Quen fixo os traballos de actualización? Houbo contestación da Dirección Xeral de Conservación da Natureza?
 6. Sobre o proxecto de mellora vial da N-651, xa non humanización. Que novidades houbo neste pasado mes? Cando remitiu a alcaldía as alegacións, o informe técnico municipal e a exposición pública?
 7. Seguen con asesorías externas e de fóra do concello para contratar a xestión das tics, web, redes sociais, planificacion e soporte informático. En canto se adxudicou o contrato negociado sen publicidade? A alcaldía vai seguir incumprindo a lei de transparencia e os acordos da corporación na xestión da web?
 8. Chégannos queixas por falta de alumeado na zona do Areal, a partir do camiño das Cavadas para arriba apáganse as farolas. Teñen coñecemento da situación? Que medidas concretas van adoptar?
 9. Sobre a contratación e xestións sobre a segunda fase do Penso. Adxudicou o goberno local a execución do proxecto ilegal? A que empresa? A que contía ascende? Fixo algunha xuntanza cos veciños afectados e que avances houbo?
 10. Sobre a praga da pataca e a partir da pregunta que lle fixemos no último pleno. O goberno local ten información sobre o sistema de recollida? Informouno a Xunta en que situación se atopa a praga no noso concello? Informou a Xunta ao Concello cantos patacais hai afectados en Cabanas?
 11. A Demarcación de Estradas do Estado solicitou informe da policía local e fotografías sobre vertedura en Vilar do Colo. Que medidas adoptou o concello en relación a esta comunicación da Demarcación?
 12. A deterioración do piñeiral da Madalena é evidente e vense agravando co goberno do Partido Popular nos últimos anos, segundo o alcalde coas súas actuacións ía quedar bonito. Ben bonito que está a quedar, xa se ve. Aos piñeiros centenarios e en perfectas condicións cortados con escusas sen fundamento agora súmanse os caídos ou deitados polo último temporal. O goberno local pode concretar cantos piñeiros caeron no último temporal? Cantos piñeiros quedaron deitados sobre outros? Sabe xa cantos piñeiros foron eliminados arbitrariamente do piñeiral polo concello e polos temporais anteriores? Que medidas vai adoptar o concello para previr a eiruga procesionaria e as motoserras?

SUXESTIÓNS

 1. A autopista de peaxe AP9 que pasa polo noso concello, segundo información do propio goberno local, ten que pagar un 5% de contribución de bens especiais. Non obstante, revisando os bens catastrais só atopamos en consulta pública a través da web dous tramos inventariados polo catastro no termo municipal de Cabanas: río Eume-Río Covo-O Muíño do Cubo e Pedreiras-Camiño dos Chaos. No punto de atención catastral fixemos a mesma consulta e confirmamos que hai un terceiro tramo, onde se sitúa a segunda peaxe que non aparece dado de alta en catastro e polo tanto non hai datos de metros cadrados nin de cualificación de solo. Estes anos pasados Cabanas sufriu o catastrazo, e curiosamente houbo unha empresa dando de alta bens particulares pero chámanos a atención que pasase por alto este anaco de territorio tan grande. Como consecuencia disto, suxerímoslle ao goberno local que revise a situación de tributación dos bens da Autopista de peaxe 9, especialmente o tramo desde o camiño dos Chaos ao lindeiro do termo municipal con Fene (incluídas a entrada e saída ao polígono de Vilar do Colo que tamén están localizadas en Cabanas) e que reclame os atrasos que correspondan no caso de non haber tributación durante os pasados catro anos.

1 Response

 1. 9 Xullo, 2017

  […] Celebráronse en Cabanas dous plenos ordinarios desde o último resumiño de abril. […]

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *