Contas do Concello

Orzamentos do Concello

Aprobados cos votos de PP e AEC

Ingresos, gastos e Bases de execución

Votos particulares da marea local supresión asesorías, supresión propaganda e atencións protocolarias, reducir gastos en Festa de Santa Marta, supresión soldo da alcaldía e dietas black, proposta de investimentos, suprimir gastos de paseos en gamela  (Só a marea local presentou emendas). Rexeitados co voto en contra do PP e AEC, voto a favor da oposición. Emenda sobre Orzamentos participativos  rexeitado co voto en contra de PP e AEC

Estado de execución de ingresos e gastos 2018

Aprobados cos votos de PP e AEC

Ingresos e gastos I e II

Bases de execución

Votos particulares da marea local supresión asesorías, supresión propaganda e atencións protocolarias, reducir gastos en Festa de Santa Marta, supresión soldo da alcaldía e dietas black,proposta de investimentos, suprimir gastos de paseos en gamela  (Só a marea local propuxo suprimir 40.000 euros para eliminar as dietasblack). Rexeitados co voto en contra do PP, abstención de PSOE e AEC. Voto particular sobre Orzamentos participativos  rexeitado co voto en contra do PP (faltou un edil do PSOE) 

Estado de execución de ingresos e gastos 2017

Aprobados cos votos de PP e AEC, abstención do PSOE

Ingresos

Gastos

Bases de execución

Emendas da marea local (Só a marea local propuxo suprimir 40.000 euros para eliminar as dietasblack)

Estado de execución de ingresos 2016

Estado de execución de gastos 2016

Aprobados cos votos do PP con maioría absoluta

Ingresos

Gastos

Bases de execución

Anexo de persoal

Contas Xerais do Concello

Conta Xeral de 2017. Parte I. Parte II. Aprobada cos votos a favor do PP e AEC, abstencións do PSOE e votos en contra de BNG e Marea local (setembro de 2018)

Conta Xeral de 2016. Aprobada cos votos a favor do PP e AEC, abstencións do PSOE e votos en contra de BNG e Marea local (outubro de 2017)

Conta Xeral de 2015. Aprobada cos votos a favor do PP, abstencións de PSOE-AEC e votos en contra de BNG e Marea local (setembro de 2016).

Conta Xeral de 2014. Aprobada cos votos a favor do PP, abstencións de PSOE-AEC-BNG e votos en contra da Marea local (setembro de 2015).

Anteriores a 2014